Историја

Модерно доба

Модерно доба

Ипак, судбина овог народа је да се после највећих трагедија уздиже као из пепела, па је тако у периоду између два светска рата живот не само нормализован, већ и врло интензиван. Отворена је Специјална виноградарско-воћарска школа 1926. године. Велике заслуге за оснивање школе припадају др Добривоју Гер Поповићу, лекару, народном посланику Жупског среза, тада помоћнику […]

Модерно доба Read More »

Њ.К.В. Александар, град је назван по њему

Херојско доба

Доласком Турака, виноградарство је потпало под строгу контролу освајача. Склањањем становништва у планинске крајеве који су Турцима били тешко приступачни, многи виногради у Србији остају запуштени. Тешка времена и векови у ропству, чинили су да Жупа буде често исељавана и наново насељавана. Година 1804. је донела први велики, организовани отпор турском освајачу, који је у

Херојско доба Read More »

Манастир Руденице - одјек векова

Славни средњи век

Налази из рановизантијског периода које можете видети у Завичајном музеју Жупе потврђују континуитет у непрестаном и динамичном животу различитих култура на овом простору. Препис Студеничке повеље из XVIII века нам говори да је Стефан Немања још у XII веку имао своје поседе у Жупи, које је 1196. године даривао манастиру Студеница „са обавезом да приносе

Славни средњи век Read More »

Неолит - први трагови живота

Неолит – први трагови живота

У Завичајном музеју Жупе чувају се четири неолитске фигуре, ремек дела праисторијског човека, који је насељавао ове божанске просторе. Припадају периоду млађег неолита, винчанској култури, чије датовање данашња наука смешта у временски оквир 5500 – 4000 године пре Христа. Управо у овом периоду дешава се јако битан корак у развоју наше цивилизације: човек почиње да

Неолит – први трагови живота Read More »

Scroll to Top