О флори и фауни Жупе

БИОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ФЛОРА И ФАУНА ЖУПЕ

 Повољна клима, велики број сунчаних дана у години, разноврсна геолошка подлога, као и значајан водни потенцијал, Жупи александровачкој обезбеђују место једног од значајнијих центара биодиверзитета флоре и фауне Србијe. С обзиром на близину Националног парка Копаоник и њему геолошки идентичног Жељина, Жупа пружа велики простор за даља научна истраживања овог дела Балканског полуострва.

О флори и фауни Жупе Read More »